Hjem

Kontingent for 2021:
kr. 300,-

Vi henstiller til, at alle der færdes på Rosagergaard har tegnet en privat fritidsulykkes-forsikring, der dækker i tilfælde af, at man skulle komme ud for  et uheld.