Kontingent og priser.

Kontingent, Forældrestøtte, Partsleje og Staldleje bliver fastlagt på Generalforsamlingen hvert år:

2020: kr. 300,- pr. kalenderår, derudover Forældre/støtte medlemskab: Det er obligatorisk at min. 1 forælder har et forældre/støtte medlemskab pr. medlem under 25 år.

Forældre/støtte medlems kontingent er kr. 100,-/årligt.

Kontingent, Forældrestøtte, Parter, Staldleje samt Depositum betales via bankoverførsel til konto nr.:

6140 1020062.   Txt: barns navn/dyrets navn. Indbetales den 1. i måneden.

Er du medlem af Præstø 4H som betales via Indmeldelse på Praesto4H.dk er medlemskab af RosagerGård gratis.

N.B: Der skal dog stadig tilmeldes RosagerGård, klik her Medlemsbevis fra Præstø4H skal kunne fremvises.

Opstaldning:

Pony: Depositum ved indmeldelse af pony: kr. 1.200,-

Størrelse på pony, i stang:

  • under 130 cm: kr. 550,-/mdr, – denne pris er inklusiv 2 pakker spåner/mdr og wrap
  • fra 130 – 149 cm: kr. 750,-/mdr. – denne pris er inklusiv 4 pakker spåner/ mdr og wrap

Forbrug af spåner derudover betales særskilt og til en pris af 80kr/ pakke

Kanin:

    60,-/mdr. incl bur, halm og foder.

For yderligere oplysninger kan du kontakte

                    Lotte, kasserer@rosagergaard.dk , tlf. 2361 3164 eller                     

Pia Nielsen, pia@rosagergaard.dk , tlf. 2149 4447