Referater

2018 6. maj: Stiftende generalforsamling:

Stiftende generalforsamling

Referat

Søndag d. 6.5.2018

Lotte starter med at fortælle historikken bag valget om at lave en ny forening. I starten bestod 4h gården af en SFO, Kløveren, samt en stald med private heste, hvoraf 2 blev delvist betalt via SFO´en. SFO delen lukker, stalden forsætter. I 2012 oprettes CVR nr. på 4H Gården, der køres stadig med 2 separate regnskaber: 1 for stalden (inkl. heste og kaniner) 1 for resten (kaldet ”Klubben”).

Motivet for at starte stalden op som en selvstændig forening er dels at få et selvstændigt CVR nr. dels at få bedre mulighed for at søge fonde, dvs. motivet er alene juridisk og økonomisk.

  • Valg af dirigent, stemmetællere og referent:

Camilla Boye

  • Vedtægter fastlægges:

Vedtægterne gennemgås, kommenteres og debatteres, ændres hvor det giver mening. (Se bilag 1) Den nye forening kommer til at hedde RosagerGård.

  • Bestyrelsen vælges:

Jane Winther, Pia Nielsen, David Petersen. Der var ingen juniorer tilbage, derfor var der enighed om at der snarest indkaldes til stald møde, på dette møde vælges junior repræsentanter. Snarest muligt efter staldmødet indkaldes til konstituerende bestyrelsesmøde.

Revisorer; Bent Andersen, Anne Bjørn

  • Budget:

Budget gennemgås (se bilag 2)

Kontonummer 6140 1020062 (Det kontonr. der hidtil har været staldens) overføres fra Præstø 4H CVR nr. til RosagerGårds kommende CVR nr.,

  • Forslag til aktiviteter:

Punkt flyttes til staldmøde og bestyrelses møde.

  • Fastsættelse af kontingent:

Kontingent for at være medlem af RosagerGård fastsættes til kr. 300,-/årligt, der ydes kr. 300,- i rabat ved fremvisning af gyldigt medlemskab af Præstø 4H

Forældre/støtte medlemskab: Det er obligatorisk at min. 1 forælder har et forældre/støtte medlemskab pr. medlem under 25 år. Forældre/støtte medlems kontingent fastsættes til 100,-/årligt.

Ref. Camilla Boye

Bestyrelsen konstituerede sig som følger:

Formand: Jane Winther

Kasserer: Lotte Rasmussen

Medlem: Pia Nielsen

Medlem: David Windfeld Petersen

Juniorrepræsentanter: Andrea og Siff